Exposite kinderen leerlingen OBS Valkesteyn te Poortugaal